Shakira - Objection (Tango)

 
Bu kadar karşı konulmaz olması onun hatası değil
It's not her fault that she's so irresistible

Ama onun sebep olduğu tüm hasar onarılamaz
But all the damage she's caused isn't fixable

Her yirmi saniyede bir onun adını tekrarlıyorsun
Every twenty seconds you repeat her name

Ama konu bana gelince umursamıyorsun
But when it comes to me you don't care

Eğer yaşıyorsam veya ölüysem
If I'm alive or dead
Yani itiraz ediyorum, istisna olmak istemiyorum
So objection, I don't wanna be the exception

Biraz dikkatinizi çekmek için
To get a bit of your attention

Seni bedava seviyorum ve senin annen değilim
I love you for free and I'm not your mother

Ama sen zahmet bile etmiyorsun
But you don't even bother
İtiraz ediyorum, bu üçgenden bıktım
Objection, I'm tired of this triangle

Tango yaparken başım döndü
Got dizzy dancing tango

Yine senin ellerinde parçalanıyorum
I'm falling apart in your hands again

Olmaz, uzaklaşmam lazım
No way, I've got to get away
Onun ucuz silikonunun yanında minimal görünüyorum
Next to her cheap silicone I look minimal

Bu yüzden gözlerinin önünde görünmezim
That's why in front of your eyes, I'm invisible

Ama bilmelisin ki küçük şeyler de önemlidir
But you gotta know small things also count

Ayaklarını yere koysan iyi olur
You better put your feet on the ground

Ve bunun neyle ilgili olduğunu görün
And see what it's about
Yani itiraz ediyorum, istisna olmak istemiyorum
So objection, I don't wanna be the exception

Biraz dikkatinizi çekmek için
To get a bit of your attention

Seni bedava seviyorum ve senin annen değilim
I love you for free and I'm not your mother

Ama sen zahmet bile etmiyorsun
But you don't even bother
Bu üçgenin açılarına bağlıyım
I'm tied to the angles of this triangle

Tango yaparken başım döndü
Got dizzy dancing tango

Yine senin ellerinde parçalanıyorum
I'm falling apart in your hands again

Mümkün değil, hayır, hayır, hayır, hayır
No way, no, no, no, no
Keşke senin ve benim için bir şans olsaydı
I wish there was a chance for you and me

Keşke kalacak bir yer bulamasaydın
I wish you couldn't find a place to be

Buradan uzak
Away from here
Bu acıklı ve alaycı
This is pathetic and sardonic

Bu sadist ve psikotik
It's sadistic and psychotic

Tango üç kişilik değildir
Tango is not for three

Asla olması amaçlanmamıştı
Was never meant to be

Ama deneyebilirsin, prova edebilirsin
But you can try it, rehearse it

Veya bir at gibi antrenman yapın
Or train like a horse

Ama bana güvenme
But don't you count on me

Oh, bana güvenme, oğlum
Oh, don't you count on me, boy
İtiraz ediyorum, istisna istemiyorum
Objection, I don't wanna the exception

Biraz dikkatinizi çekmek için
To get a bit of your attention

Seni bedava seviyorum ve senin annen değilim
I love you for free and I'm not your mother

Ama sen zahmet bile etmiyorsun
But you don't even bother
İtiraz ediyorum, bu üçgenden bıktım
Objection, I'm tired of this triangle

Tango yaparken başım döndü
Got dizzy dancing tango

Yine senin ellerinde parçalanıyorum
I'm falling apart in your hands again

Olmaz, uzaklaşmam lazım
No way, I've got to get away
Kurtulmak
Get away

Uzaklaş, eh, eh, eh
Get away, eh, eh, eh

Kurtulmak
Get away

Ah-ha-ho, ah-ha-ho, aha
Ah-ha-ho, ah-ha-ho, aha

Ah-ha-ho, ah-ha-ho, aha
Ah-ha-ho, ah-ha-ho, aha

Uh-uh
Uh-uh

Yine senin ellerinde parçalanıyorum
I'm falling apart in your hands again

Kurtulmak
Get away

Yine senin ellerinde parçalanıyorum
I'm falling apart in your hands again

Kurtulmak
Get away

Kurtulmak
Get away
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال