Tarihin Ruhu - TRT2 | Atatürk Orman Çiftliği | 50. Bölüm


Özet

Atatürk Orman Çiftliği'nin tarihi ve önemi üzerine 50. bölümde yapılan açıklamalar özetlenmektedir.


Öne Çıkanlar

[🎥] 50. bölümde Atatürk Orman Çiftliği'nin geçmişe ait görüntüleri arşivden çıkarılarak, tarih ve değerlendirmeleri açıklanmaya çalışılmaktadır.

[🔍] TRT arşivinde yer alan görüntülerden, Gazi Çiftliği'nin kuruluşundan itibaren çekilen belgesel niteliğindeki filmler önemli bir kaynak oluşturur.

[📽️] TRT'nin dijital restorasyon projesi kapsamında, filmler yüksek çözünürlükte taranarak görüntü kalitesi artırılmaktadır.

[📜] 1929'da çekilen bir filmde Atatürk'ün Gazi Çiftliği'nde görüntüleri yer alırken, 1925-1929 dönemini kapsayan ikinci film de keşfedilmiştir.

[🏞️] Filmler, Gazi Çiftliği'nin kuruluşunu, yapım aşamalarını ve gelişimini dökümantasyon niteliğinde yansıtmaktadır.

[🏙️] Gazi Çiftliği'nin Ankara'nın modern bir başkent olarak kabul edilmesine ve vatandaşlık kavramının dönüşümüne olan katkısı vurgulanmaktadır.

[🧢] Çiftlik, hem şehir planlamasının hem de vatandaşların dönüşümünün bir parçası olarak önem taşımaktadır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال