Makine ve Düşünce: YAPAY ZEKA, Ekonomik Büyüme ve Yapay Zeka | Objet a — Yalın Alpay

 Zeka, dünyadaki varlıklar, nesneler ve ilişki ağları üzerinde korelasyonlar kurar ve bu korelasyonları neden-sonuç ilişkileriyle ilişkilendirmeye çalışır.
Zeka, tahmin yapma yeteneği olan bir öngörü makinesidir ve belirsizlikle başa çıkmak için kullanılır.
Dış dünyayı zihinde temsil etmek, sembolleştirmek ve tahminlerde bulunmak zekanın işlevlerindendir.
Zeka, ilişki ağlarını analiz ederek korelasyonları tespit eder ve neden-sonuç ilişkileri kurmaya çalışır.
İnsanlar dünyayı tahminlerle anlarlar ve bu tahminler belirsizlikle başa çıkmalarına yardımcı olur.
11:14 Zeka, isabetli tahminler üretebilme kapasitesi sunar ve yapay zekanın temel yöntemleri sinir ağlarına dayanır ve büyük veri analiziyle korelasyonlar oluşturur.
12:32 Zihin dili, dünyadaki tek dil değildir ve yapay zeka, dijital dünyada sonsuz kombinasyonlarla her şeye bir isim verebilir.
16:13 İnsanlar sınırlı bir sözcük haznesiyle dünyayı ifade ederlerken, bilgisayarlar 0 ve 1'lerle sonsuz temsil yaratabilir.
20:29 Bilgisayarlar verileri unutmadan saklar, ancak insanlar verileri kısa sürede unutabilirler ve yanlış hatırlayabilirler.
27:13 Teknolojik dönüşümler, toplumları etkileyen birçok değişiklik ve yan etki getiriyor.
30:45 Gutenberg Matbaası'nın ortaya çıkması, veri patlamasını başlatarak insanların daha fazla bilgiye erişimini sağlıyor.
32:59 Bir konu hakkında çok okumak, bilgi düzeyinde ciddi bir fark yaratabilir.
33:12 İnsanlar önceleri sınırlı veriyle dünyayı anlamaya çalışıyorlardı, ancak teknoloji ve bilgi birikimi hızla arttı.
34:25 Bilgi birikimi artık tek bir kişi tarafından işlenemeyecek kadar büyük hale geldi, uzmanlık alanları ve fakülteler çeşitlendi.
35:18 20. yüzyılın başlarında dünya, farklı uzmanlık alanları ve düşünce ekolleri nedeniyle farklı öngörüler üreten insanlarla doluydu.
37:20 Bilgisayarlar ve internet, yeni bir dijital dünya yarattı, bu dünyada her şey daha kolay, zahmetsiz ve risksiz hale geldi.
42:14 Yapay Zeka, elektronik veriyi işleme ve analiz etme kapasitesi sayesinde dünyayı anlamayı daha erişilebilir hale getirdi.
44:01 Yapay Zeka, büyük miktarda veriyi analiz edip korelasyonlar bulma yeteneği ile insan zekasının sınırlarını aşıyor ve soyutlama yeteneğiyle işlem yapıyor.
45:31 Yapay zeka, büyük veri korelasyonlarını analiz ederken algoritmalar kullanmıyor ve önerilerde bulunuyor, ancak bu önerilerin nedenleri insanlar tarafından anlaşılamıyor, bu nedenle yapay zeka bir "kara kutu" olarak adlandırılıyor.
46:55 Yapay zeka, geleneksel düşünce tarzından farklı korelasyonları tanıyabilir ve öngörülerde bulunabilir, ancak bu korelasyonları insanlar anlamakta zorlanabilir.
48:24 Yapay zeka, hukukta ve diğer alanlarda insan tahminlerini geçebilir, ancak bu tahminlerin neden-sonuç ilişkisi üzerine değil, veri korelasyonlarına dayandığını kullanır.
50:23 Yapay zeka, gözetimli ve pekiştirmeli öğrenme yoluyla bilgi edinir ve özellikle otonom araçların davranışlarını tahmin etmek için simülasyonlar kullanır.
52:12 İnsan zekası, Yapay Zeka'dan farklı olarak birkaç örnekten çıkarsamalar yapabilirken, Yapay Zeka daha fazla örneğe ihtiyaç duyar ve bazı ayrıntıları ayırt edebilme yeteneği sınırlıdır.

---

00:00: Teknoloji ve ekonomi arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır, teknolojik gelişmeler ekonomik büyümeyi artırır.
01:13: Teknolojik ilerleme, insanların çalışma saatlerini azaltır, boş vakitlerini artırır ve ekonomik büyümeyi destekler.
05:45: Teknoloji yoksulluğu azaltabilir ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olabilir.
06:55: Ekonomik memnuniyetsizlik, göreceli zenginlik ve diğer insanların ekonomik durumuyla karşılaştırıldığında ortaya çıkar.
07:23: Her büyük teknolojik değişim, ekonomik sarsılmaları beraberinde getirebilir ve iş dünyasını dönüştürebilir.
09:41: Teknolojik değişimler ekonomide yan değerler ve potansiyeller yaratır, yeni ürünler ve pazarlar ortaya çıkarabilir.
10:36 Yapay Zeka'nın ucuzlaması, onu daha yaygın hale getiriyor ve bu teknolojiyi tamamlayan ürünlerin değerini artırıyor.
11:29 Yapay Zeka, insanların göremediği korelasyonları kurabilir ve hayatımıza daha fazla entegre oluyor.
12:44 Yapay Zeka, neden-sonuç ilişkisi kuramıyor, bu nedenle insanlarla birlikte kullanılması gerekiyor.
13:35 Verinin değeri, Yapay Zeka'nın ucuzlamasıyla artıyor ve veri analizi, tahmin, ve hikaye anlatımı daha önemli hale geliyor.
15:00 DeepL gibi Yapay Zeka araçları, dil engellerini kaldırarak iş dünyasına ve girişimcilere büyük fayda sağlayabilir.
19:37 Sanallaşma, hayatımıza yeni olanaklar ve erişim alanları ekliyor, ancak olumsuzlama olmak zorunda değil. Yapay Zeka, hayatımıza yeni protezler ekliyor.
21:20 Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan orta sınıf, operasyonel işlerin devamını sağlamak için önemliydi, ancak bilgisayarlar bu rolü büyük ölçüde üstlendi.
Bilgisayarlar, rutin işlerden daha yaratıcı işlere kaymanın önünü açtı ve girişimciliği teşvik etti.
Yapay Zeka, gözle görülmeyen korelasyonları keşfetmek için kullanılıyor ve yeni iş fırsatları yaratıyor.
Girişimciler için yapay zeka, yeni fırsatlar ve avantajlar sunuyor, işleri daha verimli hale getiriyor.
Ekonomik büyüme ve yapay zeka ile birlikte, ekran tabanlı yaşam ve tüketim alışkanlıklarında değişiklikler olacak.
Yapay Zeka, ekran tabanlı yaşamın ve işlerin gelişmesine katkıda bulunuyor, ekonomik büyümeyi teşvik ediyor ve dünyanın dört bir yanında yaşamaya olanak sağlıyor.
33:04 Dijitalleşme sayesinde tüm anılarımız ve içeriklerimiz ekranda saklanabilir, bu da insanların herhangi bir yere taşınmasını kolaylaştırabilir.
Yapay Zeka, ekonomiyi genişletirken gıda ve sanayi ürünlerinin daha ucuz olmasını sağlayabilir.
Elektrik tüketimi artışıyla çevre kirliliği azalabilir, ancak gözetim toplumu ve yapay zeka arasındaki ilişki gelecekte tartışılacak bir konu olabilir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال