PROJE YÖNETİMİ Eğitimi - Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi - Video

 

 


PROJE YÖNETİMİ - Konu Anlatımı - Playlist


Proje ve proje yönetimi kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Projelerin temel özelliklerine göre sınıflandırılmasını açıklayabileceksiniz. Proje yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken parametreleri sıralayabileceksiniz. Proje yönetiminin temel işlevlerini isimlendirebileceksiniz. Proje paydaşlarını tanımlayabileceksiniz. Proje yaşam çevrimini tanımlayabilecek ve proje aşamalarını listeleyebileceksiniz. Proje yönetim süreç gruplarını tanımlayabilecek ve bunların proje aşamaları ile ilişkisini açıklayabileceksiniz. Proje yönetimi bilgi alanlarını sıralayabileceksiniz.

Proje ve proje yönetimi kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Projelerin temel özelliklerine göre sınıflandırılmasını açıklayabileceksiniz. Proje yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken parametreleri sıralayabileceksiniz. Proje yönetiminin temel işlevlerini isimlendirebileceksiniz. Proje paydaşlarını tanımlayabileceksiniz. Proje yaşam çevrimini tanımlayabilecek ve proje aşamalarını listeleyebileceksiniz. Proje yönetim süreç gruplarını tanımlayabilecek ve bunların proje aşamaları ile ilişkisini açıklayabileceksiniz. Proje yönetimi bilgi alanlarını sıralayabileceksiniz.

Proje entegrasyon yönetimini tanımlayabilecek ve alt süreçleri sıralayabileceksiniz. Proje kapsam yönetiminin projeler için önemini açıklayabilecek ve proje kapsam kaymasını tanımlayabileceksiniz. Proje zaman yönetiminin alt süreçlerini listeleyebileceksiniz. Proje maliyet yönetiminin proje için önemini açıklayabilecek ve alt süreçleri sıralayabileceksiniz. Projelerde kalite kavramını açıklayabilecek ve proje kalite yönetimi alt süreçlerini aktarabileceksiniz. Proje insan kaynakları yönetimini ve proje insan kaynakları planının oluşturulması sürecini ifade edebileceksiniz. Proje iletişim yönetiminin projeler için önemini açıklayabilecek ve proje iletişim yönetimi alt süreçlerini sıralayabileceksiniz. Proje risk yönetiminin projeler için önemini açıklayabileceksiniz. Proje tedarik yönetimini tanımlayabilecek ve tedarik yönetim sürecinin alt süreçlerini sıralayabileceksiniz. Proje bilgi alanlarının proje yönetimindeki süreç grupları ile ilişkisi tablo biçiminde özetleyebileceksiniz.

Proje entegrasyon yönetimini tanımlayabilecek ve alt süreçleri sıralayabileceksiniz. Proje kapsam yönetiminin projeler için önemini açıklayabilecek ve proje kapsam kaymasını tanımlayabileceksiniz. Proje zaman yönetiminin alt süreçlerini listeleyebileceksiniz. Proje maliyet yönetiminin proje için önemini açıklayabilecek ve alt süreçleri sıralayabileceksiniz. Projelerde kalite kavramını açıklayabilecek ve proje kalite yönetimi alt süreçlerini aktarabileceksiniz. Proje insan kaynakları yönetimini ve proje insan kaynakları planının oluşturulması sürecini ifade edebileceksiniz. Proje iletişim yönetiminin projeler için önemini açıklayabilecek ve proje iletişim yönetimi alt süreçlerini sıralayabileceksiniz. Proje risk yönetiminin projeler için önemini açıklayabileceksiniz. Proje tedarik yönetimini tanımlayabilecek ve tedarik yönetim sürecinin alt süreçlerini sıralayabileceksiniz. Proje bilgi alanlarının proje yönetimindeki süreç grupları ile ilişkisi tablo biçiminde özetleyebileceksiniz.

Proje entegrasyon yönetimini tanımlayabilecek ve alt süreçleri sıralayabileceksiniz. Proje kapsam yönetiminin projeler için önemini açıklayabilecek ve proje kapsam kaymasını tanımlayabileceksiniz. Proje zaman yönetiminin alt süreçlerini listeleyebileceksiniz. Proje maliyet yönetiminin proje için önemini açıklayabilecek ve alt süreçleri sıralayabileceksiniz. Projelerde kalite kavramını açıklayabilecek ve proje kalite yönetimi alt süreçlerini aktarabileceksiniz. Proje insan kaynakları yönetimini ve proje insan kaynakları planının oluşturulması sürecini ifade edebileceksiniz. Proje iletişim yönetiminin projeler için önemini açıklayabilecek ve proje iletişim yönetimi alt süreçlerini sıralayabileceksiniz. Proje risk yönetiminin projeler için önemini açıklayabileceksiniz. Proje tedarik yönetimini tanımlayabilecek ve tedarik yönetim sürecinin alt süreçlerini sıralayabileceksiniz. Proje bilgi alanlarının proje yönetimindeki süreç grupları ile ilişkisi tablo biçiminde özetleyebileceksiniz.

Başlangıç/Tanımlama aşamasında gerçekleştirilen faaliyetleri sıralayabileceksiniz. Proje başlatma belgesinin girdilerini açıklayabileceksiniz. Proje başlatma belgesinin oluşturulmasında yararlanılan araçları ve teknikleri sıralayabileceksiniz. Proje başlatma belgesinde yer alan bilgileri sıralayabileceksiniz. Paydaş kavramını tanımlayıp proje paydaşlarına örnekler verebileceksiniz. Paydaşların belirlenmesinde kullanılan girdiler ile yararlanılan araçları ve teknikleri sıralayabileceksiniz.

Projede zaman yönetimini etkin olarak yapılandırabileceksiniz. Bir projenin hiyerarşik planlamasını yapabileceksiniz. Proje hareket planını oluşturabileceksiniz. İş kırılımını yapabileceksiniz. Etkili bir proje ekibi oluşturabileceksiniz.

Projede zaman yönetimini etkin olarak yapılandırabileceksiniz. Bir projenin hiyerarşik planlamasını yapabileceksiniz. Proje hareket planını oluşturabileceksiniz. İş kırılımını yapabileceksiniz. Etkili bir proje ekibi oluşturabileceksiniz.

Projede zaman yönetimini etkin olarak yapılandırabileceksiniz. Bir projenin hiyerarşik planlamasını yapabileceksiniz. Proje hareket planını oluşturabileceksiniz. İş kırılımını yapabileceksiniz. Etkili bir proje ekibi oluşturabileceksiniz.

Maliyet türlerini tanımlayabileceksiniz. Maliyet tahmin türlerini ve kullanılan yöntemleri açıklayabileceksiniz. Bütçeleme yöntemlerini ve maliyet bütçeleme sürecini açıklayabileceksiniz. Risk yönetiminin planlanmasını açıklayabileceksiniz.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال