Erden, Türkiye'nin yeni hafta sonu gazetesi Oksijen'i anlattı | Parça Sanat Yaşam İnsan 24 Ocak 2021

 

Gazete Oksijen 2. ya.ş sayısından :
Asıl biz teşekkür Oederiz... ksijen için hazırlıklara başladığımız 2020 yılında genel olarak aldığımız tepkiler, “Yazılı basın dönemi çoktan bitti. Zor, hatta imkansız bir işe soyunuyorsunuz’’ şeklindeydi.
Doğruydu, dünyada yazılı ba- sın tiraj kaybediyor, dijital medya ise hızla büyüyordu.
Ancak gözden kaçan bir
nokta daha vardı: Hepsi birbirine benzeyen gazetelerden farklılaşan, okur kitlesinin ne aradığını doğru tespit eden, bu amaca yönelik kaliteli içerik yaratmak için yatırım yapan ve dijital teknolojinin olağanüstü erişim gücünü “tık almak” için değil, okur kitlesine her platformdan ulaşmak için kullanan medya kuruluşları
hızla büyüyor, eskiye göre daha bağımsız hale geliyordu.
İşte biz de bu noktadan ha- reket ederek, bugüne kadar ya- pılmamış bir gazeteyi hazırla- yabilirsek Türk gazete okuruna kendimizi emanet edebileceğimi- ze inandık.
İki yıl önce bu inançla yola çıktık.
Her birinize binlerce kez te- şekkür ediyoruz, bize ilk sayıdan itibaren büyük destek verdi-
niz. Oksijen’i sahiplendiniz.
Sizlerden o kadar çok destek ve teşekkür mesajı alıyoruz ki şımarmamak mümkün değil.
Ama diyoruz ki;
ASIL BİZ SİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.
Eksiklerimiz, hatalarımız yok mu? Elbette var.
Ama daha iyi, daha güçlü bir Oksijen yapma çabalarımız arta- rak devam ediyor.
Sizlere çok kısa süre içinde iki önemli duyurumuz olacak.
Her birinize, geniş Oksijen ailesinin her ferdine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla...

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال